søndag 18. september 2011

Kulturminnevandring på Loppa øy


Tekst og foto: Olav E. Johansen

Sist lørdag arrangerte Fortidsminneforeningen Finnmark en  kulturminnevandring på Loppa øy, som for mange er kjent som «Den grønne øya». Det ble et interessant møte med fortid og nåtid for deltakerne som var fra  hele fylket.

Allerede på kaia i Øksfjord fikk de rundt 40 deltakerne en interessant  innføring om Loppa kommune ved næringsrådgiver Terje Haugen (bildet til venstre), om hva kommunen er og ikke minst hvilke utfordringer den står overfor i tiden fremover.  

Lang historie
Det var historiker Arvid Petterson fra Lakselv  som hadde hovedinnlegget om historien til Loppa øy, godt supplert av  Annfrid Slettvold fra Sør-Tverrfjord i Loppa og Odd-Mathis Hætta fra Kautokeino. 
De tok vandrerne med på en flere tusen års vandring gjennom steinalder, jernalder og middelalder fram til vår tid. Det finnes mange spor etter gammel bosetning  på Loppa øy. Øya ligger strategisk til midt i skipsleia hvor det meste av ferdsel foregikk i gammel tid. 

Bilde: Fra venstre Arvid Petterson (Lakselv), Annfrid Slettvold (Sørtverrfjord), Einar og Wenche Dølør (Alta)
Øya var også en viktig handelsrute mellom øst og vest. I tidligere tider var Loppa øy et gammelt handelssted som også var senter i Loppa kommune og et viktig fiskevær.  

Her har det vært et ganske stort langhus. I tillegg viser de  mange ulike tuftene at det har vært hus av mange slag.  Ved Rossmollvika kan man se en hellegrop som ble brukt til å smelte tran av hvalspekk. 

Den såkalte "dronninggraven" fra vikingtiden ble oppdaget under veibygging i 1962 og utgravd i 1964. Graven inneholdt  bronsespenner, glassperler, hvalbeinsplate og flere bruksgjenstander, noen av jern. Det var nok ikke en dronning som lå her, men det må likevel ha vært en betydningsfull kvinne.  
Tanaværing
Under vandringen passerte man Loppa hovedgård som har skiftet eiere flere ganger etter krigen. Denne dagen viser det seg at det er en "gammel", sprek tanaværing  som kommer ut på trammen for å hilse på de vandrende. Han er også en av de få fastboende. 

Bilde: Svein Bertheussen med sin selvbygde modell av den gamle korskirken.


Det er Svein Bertheussen som har viet sine eldre dager til å være kårkall og ta vare på de store husene og eiendommen. Det var Sveins sønn, Richard, som overtok stedet da Eivind Solberg solgte eiendommen i 1991. Etter hvert overtok Richards bror, William, som nå er direktør i Statens havarikommisjon for transport. Svein Bertheussen er Norges yngste ubåtsjef noensinne. Han var havnesjef i Alta da han ble pensjonist.  Han er oppvokst på Langnes i Tana. 
Han tok forsamlingen med på en interessant omvisning i det gamle fiskemottaket med tørrfiskloft.  I første etasje har han samlet  mange gjenstander fra Loppa øy. Til sammen gir de et bilde av blant annet kjøpmannslivet på øya opp gjennom tidene. Andre etasje er viet familiens eget mangfoldige liv, såvel på Loppa øy som ellers. 
Her finner man også en modell av den gamle korskirken. Den har Svein Bertheussen laget selv etter mål og tegninger som han har fått fra riksantikvaren. 

Bilde: Til venstre Håkon Stock Nilsen fra Vadsø hadde tatt med den fjernstyrte bilen sin.Bertheussen fikk ros av forsamlingen for det arbeidet han og sønnene har lagt ned på Loppa øy. Det er ofte slik at uten sånne ildsjeler som Svein Bertheussen og sønnene hans, ville det vært mange historiske gjenstander som ville gått tapt. Så også på Loppa øy.
Kirke- og kirkegårdsruiner
På Loppa øy er det flere kirketufter, blant annet ute i Yttervær. Utgravinger har vist at det er to kirketufter inni hverandre der. De er kanskje blant de eldste i Finnmark. Der er også en kirkegård og en gårdshaug.
På dagens kirkested finner man den nestyngste kirkegården hvor man kan se mange jernkors. 
På den nyeste kirkegården finner man blant annet en  grav hvor en 13 år gammel russisk-ortodoks  gutt er blitt gravlagt. Sannsynligvis har han vært med sin far (pomorskipper?) og dødd her. Graven er dekket med en marmorplate og rikt dekorert.  En russisk-ortodoks prest var for noen år tilbake og velsignet gravstedet. Til minne om det, hadde han med seg et ikon som henger i den nye kirken som ble bygd etter krigen.
På dagens kirkested fortalte Annfrid Slettvold (bildet) både om den gamle korskirka som ble som ble brent høsten 1944 og om den nye kirken som ble bygd i 1953.  

Nå ser man bare grunnmurene etter den gamle  middelalderkirken som ble oppført i 1747 med over 200 sitteplasser.  

I dag er det bare 6 fastboende igjen på øya, men mange sommergjester finner veien hit så snart de lyse netter kommer.

Noen av deltakerne om bord på hurtigbåten. Fra venstre Tonny Nilsen og Tove Kristiansen fra Vadsø, Odd-Mathis Hætta fra Kautokeino og turleder/leder i Fortidsminneforeningen Finnmark, Jørgen Dahl fra Vadsø.
Hans Fredrik Esbensen fra Vadsø med Rossmollvika i bakgrunnen.Flere deltakere ved det gamle trankokeriet
Ombord på hurtigbåten. Fra venstre Tonny Nilsen (Vadsø), Tove Kristiansen (Vadsø), Odd-Mathis Hætta (Kautokeino) og leder i Fortidminneforeneingen avd. Finnmark, Jørgen dahl (Vadsø)Loppa hovedgård tatt fra kirkemurene. Foran fra venstre Monica Dahl (Vardø), Einar Dølør (Alta), Leif Eriken (Tana/Alta) og Erna Fjelldahl (Tana).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar