torsdag 29. september 2011

Kampen om sjeldne metaller tilspisser seg

Metaller som lathanum og yttrium og mange andre sjeldne jordmetaller og mineraler er  livsviktige for moderne industri, og ikke minst for data- og våpenindustrien.

Men det er så ironisk innrettet at minst 95 prosent av disse metallene i dag leveres  av Kina! Kina har planlagt for denne situasjonen siden 60-tallet, mens f. eks.  USA ikke har brydd seg om dette. USA har til og med stoppet sin egen produksjon  mange steder bl a på grunn av press fra miljøaktivister.

Slike mineraler finnes også i det ”metalljomfruelige” Kongo og tilstøtende områder.  Disse landene kan ikke utvinne noe selv. Men vi ser at Kina og de europeiske  stormakter (dog ikke Storbritannia) posisjonerer seg i Afrika. Kampen om de  sjeldne metaller og om olje trappes opp. Nykolonialismen skyter fart. Her blir det  ingen søndagsskole.

Denne kampen vil f eks Europa og Kina for alt i verden ikke tape. De har alle  slags ressurser å sette inn, mens USA er i ferd med å tape også denne kampen.  Enda en spiker i den angloamerikanske kiste!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar