mandag 19. september 2011

Russland og Tyskland fester grepet

Olav E. Johansen
Den 6. september begynte Nord Stream (Østersjø-ledningen)  russisk gass til Tyskland. Gassledningen er bygges av selskapet Nordic Stream, hvor hovedeier er den store russiske gassprodusenten Gazprom. 

Denne gassledningen kommer til å øke både Russlands og Tysklands makt i Europa betraktelig. Nu kan Russland sende sin gass til Europa uten innblanding fra Ukraina. Dermed har Russland grepet på Ukraina. 

Den russiske gassen går nu til Tyskland gjennom Østersjøen. Dermed får Tyskland rollen som fordeler av gass i Europa. Dette gir Tyskland enda større makt i hele Vest-Europa. 

I realiteten har Russland og Tyskland igjen fordelt Europa mellom seg.  De er stort sett enige om hvor grensen skal gå mellom de to lands innflytelses-sfære.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar