mandag 19. september 2011

Polen må velge mellom to onder

Av Olav E. Johansen

Polen har en tragisk historie. Etter at  Washington viste Warszawa ryggen ifjor, har Polen bare to alternativer med hensyn til sin sikkerhet, Russland eller Tyskland. Polens historie viser at dette er som å velge mellom pest eller kolera. Begge disse stormaktene har alltid kjempet om Polen og har etter tur undertrykket dette hårdt prøvede folket.

Men nu har Polens opposisjonsleder, Jaroslav Kaczynski, sagt at han ønsker at Europa skal bli en supermakt. -Jeg er en Euro-realist, og jeg vil ha et sterkt Europa, og da særlig ut fra en politisk/militær synsvinkel.

Han sa videre at Europa i fremtiden må bygge sin egen militærmakt som kan overgå USA! Han er nok skuffet over at Obama sviktet Polen, blant annet i rakettskjold-saken. Polen har underskrevet Lisboa-traktaten. Det betyr at de er villige til å avstå nasjonal suverenitet.

Kaczynski håper på den måten å unngå at det polske folk skal unngå å bli valset ned enten fra øst eller fra vest. Det blir nok sånn som Kaczynski foreslår. Europa blir uhyre sterkt. Men hva blir det av NATO da? Og avståelse av nasjonal suverenitet betyr mindre demokrati i Europa. Ikke "mer demokrati", som Jens sa etter Utøya.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar