søndag 27. november 2011

Hvor mye veier en kraftstolpe?


Av Olav E. Johansen

Vi ser kraftlinjer rundt oss hver dag.  De er et så vanlig innslag i hverdagen at vi knapt legger merke til dem.  Og de fleste av oss vet lite om detaljene knyttet til det å bygge en stor kraftlinje.  Så hvorfor ikke spørre noen som vet?

En dag stoppet  jeg ved Karlebotn-krysset for å lufte hunden. Da den hoppet opp på en stolpehaug der,  begynte tankene å surre.  Hvor mye kan en sånn stolpe veie? Hva kan den egentlig  koste? Og mange spørsmål i samme retning.   Jeg måtte innrømme overfor meg selv at jeg ikke hadde peiling.Jeg tok kontakt med  Statnett og ble satt i kontakt med kommunikasjonsrådgiver Stig Gøran Hagen som har kontor i Alta. Han kunne naturligvis svare på mine spørsmål.

-Hva slags linje er det som bygges på sørsida av Varangerfjorden?
-Det er en  132 kilovolt-linje som starter i Skogfoss og har sitt endepunkt i Varangerbotn. Den er 135 km lang og bygges for å forbedre kraftforsyningen i Øst-Finnmark, sier Hagen.  -Kraftledningen vil også legge til rette for økt forbruk og ny  kraftproduksjon i området.

Om stolpene 
Jeg regner med at stolpene produseres  i Norge, men der tar jeg feil.   Hagen opplyser at stolpene produseres i Joensuu i  Finland. 

Stolpene er mellom 16 og 24 meter lange, og vekten på de stolpene som brukes på linja mellom Skogfoss og Varangerbotn, varierer fra 1.400  til 3.000 kilo. -De stolpene som vi bruker  her, er laget av furu, sier Hagen, -og de er impregnert med kreosot.

(Foto til v. utlånt av  Statnett)

-Hvor lenge regner du  med at sånne stolper kan stå i jord før de  råtner og må skiftes ut?
-Levetida varierer ut fra hvilket miljø de plasseres i,  men i utmark her nordpå kan de stå i 60-70 år.  

Det er ca. 6 mastepunkter pr. km.  På  mastepunkter hvor  man må bruke forankringsmaster, kan det gå opp til 16 stolper pr kilometer.En forankringsmast er en forsterket mast som skal tåle større belastning enn en ordinær mast. Den skal kunne ta opp ensidig strekk uten å gi etter.  Det er  852 mastepunkter i alt på linja.  Til sammen går det da med cirka 2.200 stolper til denne linja.

Nå for tiden bruker man bruker man hovedsakelig helikopter til transport av stolpene.

Store tall
Så var det prisen på en sånn kraftstolpe.  Hagen sier at  de billigste stolpene  koster ca. 18.000 kroner og de dyreste  ca  40.000 kroner  pr stykk,  alt etter lengde og tykkelse.

-Men hva koster egentlig  en sånn mast  komplett med alt utstyr (traverser og fester for ledninger osv   inklusive utgifter til  arbeid, maskiner osv)?
-I gjennomsnitt er kostnadene  omkring   410.000 pr ferdig  mast. Prisen varierer fra 120.000 til 650.000 kroner alt etter terrengets beskaffenhet og grunnforhold, sier Hagen.  

Jeg hadde ikke i min villeste fantasi tenkt at  en sånn mast kunne koste opptil 650.000 kroner. Så nå skal jeg vurdere å  betale min strømregning med  litt mer andakt.

Ledningene
-Hvor mange kilometer strømførende ledning  går det med til denne linja?
-Det vil gå med 405 km ledning  til kraftlinja mellom Skogfoss og  Varangerbotn, sier Hagen.
-Ledningen leveres på tromler som hver tar 3,5 kilometer  ledning, og  hver trommel veier 5.500 kilo.  Man skjønner fort at her er det lite som kan gjøres med håndmakt.

Jeg hadde ellers  regnet med at ledningen i det minste var produsert i Norge. Men nei, ikke den heller. Likevel blir jeg nokså overrasket da Stig Gøran kan fortelle at ledningen er produsert  så langt borte som i Bahrain i Den persiske gulf.

Lokalt næringsliv
-I hvor stor grad drypper det på lokalt næringsliv når en sånn linje bygges?
-Dette kraftledningsprosjektet gir en god del ringvirkninger lokalt. Eksempelvis  har det ved skogryddingen  vært lokale firmaer  inne som underentreprenører, sier Hagen.

Lokalt næringsliv har også oppdrag i forbindelse med stolpereising.  En god del transport av materiell, utstyr og masse, samt annet maskinarbeid går til lokale aktører. 30-40 mann er direkte involvert i byggeprosessen. 

I tillegg til dette gjøres det mye innkjøp lokalt av alt fra mat, losji, drivstoff, verktøy, servicer og reparasjoner, diverse bekledning m.v.  -Hva dette vil utgjøre i anleggsperiodene er vanskelig å si, men at det er snakk om mange millioner, er sikkert, sier Stig Gøran Hagen  til slutt. (bilde til v.: Foto: Statnett)
           
Byggingen  av  denne linja  vil koste ca  350 millioner kroner. Totalkostnaden for prosjektet  vil være ca. en halv  milliard kroner (500 millioner).  Linja skal etter planen settes   i drift  høsten 2013.

Det er firmaet  AF  E.ON ES-Istad  ANS med hovedkontor i Møre og Romsdal som har hovedentreprisen for  prosjektet.Statnett 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar