søndag 18. september 2011

Ridderne av den hellige grav

Av Olav E. Johansen

Ifølge Catholic News Service har pave Benedikt nu utnevnt den nye sjefen for "Ridderne av den Hellige Grav". Han skal fremme og forsvare katolisismen (den alminnelige kirke) i Det Hellige land samt støtte   Jerusalem-patriarkatet.
Ifølge andre katolske kilder kan den nye ridderen, Edwin O'Brien, bli et viktig redskap i arbeidet med å gjøre det levelig for kristne i Midt-Østen. Den alminnelige kirke har helt siden korstogstiden sett det som en av sine aller største oppgaver å verne om de hellige steder i Jerusalem samt å beskytte kristne i området.

Slik det utvikler seg nu, kan Europa ikke sitte rolig å se på den voldsbruk som kristne utsettes for i land etter land i Midt-Østen. Før eller siden må det til et alvorlig oppgjør i Midt-Østen i forholdet mellom kristne og muslimer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar