lørdag 24. september 2011

Hvem var det NATO støttet i Libya?

Like etter at opprøret i Libya startet, uttalte en av al-Qaeda-toppene, Abu Yahya-al-Libi, at det var viktig å kaste Gadaffi for å kunne etablere et islamistisk styre i landet.
Nu gjenstår det å se hvem NATO egentlig har støttet i Libya. De vet det ikke selv. Opprørsgruppene har i grove trekk skjult sin sanne identitet. Hva om det går akkurat som i Iran  i 1978-1979 da Shahen ble kastet?  De islamistiske gruppene skjulte sine programmer helt de plutselig satt med makten. 
Uansett er det grunn til å tro at Libya vender seg til den radikale islamistiske leir, det vil si under Irans innflytelsessfære. 
Og kanskje går det også slik som Gadaffi spådde ved starten av NATO-aksjonen, nemlig at Middelhavsområdet blir et "kaos-hav".

Olav E. Johansen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar