onsdag 19. oktober 2011

Nettbasert agronomutdanning ved Tana videregående skole

Av Erna Fjelldahl

Tana videregående skole har i et par år arbeidet for å få i gang en slik utdanning. Blant annet har skolen sendt personlige brev til alle bønder i Finnmark, for å få vite hva de mente om et sånt tilbud. 17 stykker svarte umiddelbart og ville delta dersom det kom i gang.
Men det er mye som skal på plass, ikke minst økonomien. I høst kom den økonomiske delen vel i havn og drømmen ble en realitet.

Tilbud til voksne
Dette utdanningstilbudet er et resultat av en nasjonal satsing på kompetanseheving i jordbruket. Målsettingen var å få i gang et slikt tilbud i alle fylker i Norge og nå er målet nesten nådd!

 
En motivert og forventningsfull flokk av fremtidens
jordbrukere  i Finnmark.
Fremst fra venstre: Laura Eliassen, Maria Oskal,
May Søfting,
Andre rekke: Nina Anti, Annbjørg Holm-Varsi, Alfred
Johnsen, Jack Ivar Sørensen.
Tredje rekke: Karl Even Paulsen, Rune Førster

Fjerde rekke: Nils Andreas Tornensis, Andreas
Mathilassi, Stian Børstad.

Tana videregående skole har lagt et litt annet utdanningsløp enn de fleste andre. Tilbudet i Tana går over tre år, ikke to. Timetallet er noe høyere enn ellers i landet. Det har skolen gjort ut fra erfaringer som tidligere er høstet med lignende tilbud.Nina Anti er i ferd med/har tatt over gårds-
bruket etter foreldrene Arnhild Evjen Anti
og Nils Oskar Anti i Laksjok i Tanadalen.

Inneværende skoleår er det 8 samlinger. De to neste årene er det 9 samlinger hvert skoleår.
Gratis utdanning Siden det er et voksenopplæringstilbud, får studentene utdanningen gratis. Bøkene trenger de ikke å kjøpe og de kan leie pc av fylkeskommunen for kr.900,- pr år. Etter tre år kan de overta den om de vil. Det som studentene må dekke, er overnatting og mat når de er på samlinger. 
Hvilke forutsetninger må være til stede for at en kan starte på et slikt studium?
  • Studenten må ha minst ett års praksis fra gårdsbruk
  • Studenten må være tilknyttet et gårdsbruk under utdanningen
  • Studenten må ha tilgang til Internett
  • Studenten må være MOTIVERT 
Av de 12 som til nå har dukket opp på studiet, er 2-3 avløsere i fjøs, de andre er bønder eller skal overta et gårdsbruk etter hvert. Alderen på studentene varier fra ca 20 til ca 40 år. En av studentene hadde planer om å skaffe seg gårdsbruk om noen år. 


Stian Børstad forteller at han jobber på en
gård på Jøraholmen i Øvre Alta. Der drives
det samdrift.  Han ønsker å bli en enda
bedre bonde etter utdannelsen. Han mener
at det er umulig å si alt er like interessant i
et studium. Men slik er det uansett hva man
driver med. Alt i alt er han godt fornøyd
med første samling og gleder seg til
fortsettelsen.

Mulighet for stipend                                                                             
Siden undervisningstilbudet er regnet til å være over 50 % av fulltidsstudium, kan studentene søke stipend i Statens lånekasse. Og det kan bety mye for alle som ikke kan arbeide full tid mens de studerer. Maria Oskal jobber som avløser i full stilling.
Hun trenger ikke være redd for å bli arbeids-
ledig.  Avløsere er mangelvare. Hun sier at
hun har lyst til å skaffe seg en gård i fremtiden.

Hva skjer når det er samlinger i Tana?
Studentene gjennomgår en god del teori. Vi hørte om ”5 mursteiner/bøker” som man omtrent måtte kunne utenat. Vi regner med at det var en spøk! Ellers skal studentene praktisere når de samles. Studiet tar for seg storfe-, saue - og høyproduksjon. Studentene får innblikk i økonomi, slik at de skal bli bedre rustet til å klare en del av det papirarbeidet jordbruksdrift fører med seg. Studentene vil også få sin kompetanse vurdert ved oppstarten. Det er viktig for å kunne finne ut hvor en skal legge seg med hensyn til undervisning/ oppsett av undervisningsplan, for å gi et mest mulig tilbud til den enkelte.

Det stoffet som gjennomgås på skolen, skal trenes på hjemme. Hjemme blir det også en del oppgaveskriving, som vi regner med vil bli godt forklart under samlingene og ellers gitt veiledning i.

   
Rektor ved Tana videregående skole, Eva-
Britt Birkenes (over) har virkelig stått på for
 å få i gang dette studiet. Hun sier at hun
har hatt hjelp av sine mange dyktige ansatte,
ikke minst Aina Pavel (under).
Neste samling Neste samling legges til Trøndelag. Der skal studentene få et grundig innblikk i storfeproduksjon. Spennende!

Det er enda ikke for sent til å melde sin interesse til denne utdanningen! Er det noen voksne mennesker som syns dette ser artig ut og som kan ha nytte av slik kompetanse, er det bare å hive seg rundt straks og ta kontakt med Tana videregående skole (tel. 789 25000).

Tredje samling dette semesteret Den tredje samlingen i høst vil bli i uke 49. Da skal også de nettstudentene delta på julebord på skolen. Hyggelig!

Snakk om motiverte studenter! Vi snakker med noen av skolens andre studenter og ansatte mens vi venter på at ”våre” studenter skal avslutte en økt. Hvordan syns dere det er å ha disse studentene på skolen? Uten å ha fått nr. og navn på folk, får vi et klart inntrykk av at de syns det er veldig ok. Disse ”nye” er så utrolig motiverte og det smitter på en måte over på heltidsstudentene. Bra!

Lærerne er svært fornøyde. De forteller om studenter som har masse kompetanse og stiller mange spørsmål, som følge av den kunnskapen de sitter inne med.

Studentene på det nettbaserte studiet dekker hele vårt vidstrakte fylke. De kommer fra Vest-Finnmark, Indre Finnmark og Øst-Finnmark.                                                                                                                             

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar