torsdag 29. september 2011

Tollere og syndere

I selskap hos Albert Johansen i Tana en gang på 1980-tallet var også tollsjef Jensen ved Polmak tollsted blant gjestene. Utpå kvelden spurte jeg Jensen om de som tollere noen ganger fikk kommentarer knyttet til  det bibelske uttrykket om "tollere og syndere".

-Jo, det får vi av og til, sa Jensen. -Men i virkeligheten er det jo slik at menneskeheten kan deles i to. På den ene siden har man tollerne og på den andre siden synderne!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar